ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

 

 

 

10.30-11.45

 

 

 

 

 

ICAROS JUNIOR

 

 

 

 

 

POINT FIGHTING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00

 

 

 

 

 

KICKBOXING

 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 -15.00

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

KICKBOXING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

15.30-16.45

     

 

 

 

 

ICAROS JUNIOR

 

 

 

 

 

POINT FIGHTING

 

 

 

 

 

 

 

17:00- 17:45

17:00-17:45

17.00-17.45

    

17.00-17.45

 

KICKBOXING

  KICKBOXING

  KICKBOXING

 

KICKBOXING

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

JUNIOR

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

JUNIOR

 

 

 

 

 

 

 

18:00-18:45

18:00-18:45

18:00-18:45

     

     18.00-18.45

 

KICKBOXING

KICKBOXING

KICKBOXING

 

KICKBOXING

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

POINT FIGHTING

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

19.00-20.15

 

     19.30-20.15    

 

     19.00-20.15

 

KICKBOXING

 

KICKBOXING

 

KICKBOXING

 

POINT FIGHTING

 

POINT FIGHTING

 

POINT FIGHTING

 

ICAROS TEAM

 

ICAROS TEAM

 

ICAROS TEAM

 

 

 

 

 

 

 

     20.30-21.15

20.30-21.30

20.30-21.15

20.30-21.30

     

 

KICKBOXING

 

KICKBOXING

  

 

 

POINT FIGHTING

KICKBOXING

 POINT FIGHTING

KICKBOXING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

       

 

21.30-22.30

 

21.30-22.30

 

21.30-22.30

 

 

 

 

 

 

 

KICKBOXING

 

KICKBOXING

 

KICKBOXING