ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00-10:30

 

 

 

 

 

FU JOW PAI 

 

 

 

 

 

  ΜΑΥΡΕΣ ΖΩΝΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

10:00-11:15

 

10:00-11:15

 

 

 

FU JOW PAI

 

FU JOW PAI

 

 

 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00-12:00 

 

 11:00-12:00 

 

11:00-12:00  

 

ΤΜΗΜΑ 

 

ΤΜΗΜΑ

 

ΤΜΗΜΑ 

 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 

 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 

 

 ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

 ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30-13:30

 

 

 

 

 

FU JOW PAI

 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

 

 

 

 

6-9 ΕΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

17:00-17:45

17:00-18:00

17:00-17:45

17:00-18:00

 

13:30-14:45

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

 

FU JOW PAI

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

4-6 ΕΤΩΝ

6-9 ΕΤΩΝ

4-6 ΕΤΩΝ

6-9 ΕΤΩΝ

 

ΑΡΧΑΡΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:45-18:45

18:00-19:00

17:45-18:45

18:00-19:00


 

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

 

6-9 ΕΤΩΝ

9-13 ΕΤΩΝ

6-9 ΕΤΩΝ

9-13 ΕΤΩΝ

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

 

        

 

 

                              

18:45-20:00

 

18:45-20:00

 

19:30-20:30

 

FU JOW PAI

 

FU JOW PAI

 

FU JOW PAI 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

9-13 ΕΤΩΝ

 

9-13 ΕΤΩΝ

 

9-13 ΕΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

         

20:00-21:15


20:00-21:15

20:30-22:00

 

 

FU JOW PAI

 

FU JOW PAI

FU JOW PAI 

 

 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

 

 

 

          

 

 

 

    

 

                                

 

 

21:15-22:30

 21:15-22.15

21:15-22:30

 21:15-22:15

 

 

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

 

 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

 

 

ΑΡΧΑΡΙΩΝ 

 

ΑΡΧΑΡΙΩΝ