ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45-10:00

 

 

 

 

 

FU JOW PAI 

 

 

 

 

 

  ΜΑΥΡΕΣ ΖΩΝΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

10:00-11:30

 

10:00-11:30

 

11:00-11:45

 

FU JOW PAI

 

FU JOW PAI

 

FU JOWPAI

 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

 AμεA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00-12:45

 

 

 

 

 

FU JOW PAI

 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

 

 

 

 

 4-6 & 6-9 ΕΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00-13:45

 

 

 

 

 

SANDA

 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-15:00

17:00-17:45

17:00-17:45

17:00-17:45

17:00-17:45

17:00-17:45

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

4-6 ΕΤΩΝ

6-9 ΕΤΩΝ

4-6 ΕΤΩΝ

6-9 ΕΤΩΝ

6-9 ΕΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00-18:45

18:00-18:45

18:00-18:45

18:00-18:45

18:00-18:45

 

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

6-9 ΕΤΩΝ

9-13 ΕΤΩΝ

6-9 ΕΤΩΝ

9-13 ΕΤΩΝ

9-13 ΕΤΩΝ

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

 

        

 

 

                              

19:00-20:00

 

19:00-20:00

 

 

 

FU JOW PAI

 

FU JOW PAI

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

 

 

9-13 ΕΤΩΝ

 

9-13 ΕΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

         

20:00-20:45

20:15-21:30

20:00-20:45

20:30-21:30

 

 

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI 

 

 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

 

 

 

          

 

 

 

    

 

                                

 

 

21:00-22:30

 21:00-22.00

 

 21:00-22:00

 

 

FU JOW PAI

FU JOW PAI

 

FU JOW PAI

 

 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ