- Η τοξοβολία είναι Ολυμπιακό άθλημα και συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες σε ατομικό και ομαδικό αγώνα. Η απόσταση που διαγωνίζονται είναι τα 70m. Με τις αλλαγές των κανονισμών που εφάρμοσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία τα τελευταία δέκα χρόνια, το άθλημα έχει γίνει πολύ θεαματικό με μεγάλη τηλεοπτική θεαματικότητα και εύκολο στην παρακολούθηση της εξέλιξης του από τους θεατές και συναγωνιζόμενους. Η τοξοβολία συμμετέχει σε αγώνες εθνικής εμβέλειας, πανευρωπαϊκούς, παγκόσμιους καθώς και Ολυμπιακούς. Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας είναι η αρχή που επιβλέπει το άθλημα στη χώρα μας, και είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας. Οι αθλητές που επιτυγχάνουν διακρίσεις πριμοδοτούνται για την εισαγωγή τους σε Πανεπιστημιακές σχολές.

- Η τοξοβολία είναι τεχνικό άθλημα ακρίβειας, συγκέντρωσης και υψηλής εσωτερικής πειθαρχίας. Η καλύτερη ηλικία για να αρχίσει κάποιος είναι τα οκτώ με δέκα χρόνια, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το πόσο μεγάλος μπορεί να είναι κάποιος για να συμμετέχει. Οι ηλικίες 18 έως 28 είναι αυτές που κυριαρχούν στις αθλητικές διακρίσεις διεθνώς, χωρίς να είναι απαγορευτική η συμμετοχή σε μεγαλύτερες ηλικίες. Στις ηλικίες μέχρι 21 ετών υπάρχουν πολλές κατηγορίες με βάση την ηλικία στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν οι αθλητές. Στις ηλικίες πάνω από 21 υπάρχουν μόνο οι κατηγορίες ανδρών και γυναικών.

- Οι αγώνες γίνονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Στη Ελλάδα τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο οι αγώνες γίνονται σε κλειστό χώρο, ενώ από Μάρτιο έως Οκτώβριο οι αγώνες γίνονται σε ανοιχτό χώρο. Οι διεθνείς αγώνες χωρίζονται επίσης σε ανοιχτού και κλειστού χώρου. Οι προπονήσεις επίσης γίνονται σε ανοιχτό και κλειστό χώρο. Για όσους ξεκινάνε την γνωριμία με το άθλημα, οι προπονήσεις στην αρχή γίνονται πάντα σε κοντινές αποστάσεις, για τη σωστή εκμάθηση της τεχνικής.

- Η τοξοβολία είναι άθλημα χαμηλής έντασης αλλά μεγάλης διάρκειας. Με την ενασχόληση, εκτός από τα παιδαγωγικά και ψυχολογικά οφέλη που προσφέρει, γυμνάζει την ισορροπία, την δύναμη (ειδικά του κορμού και των άνω άκρων), την νευρομυϊκή αντίληψη και συντονισμό, την ελαστικότητα καθώς και την αντοχή. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να ασχοληθεί αθλητικά αλλά και ψυχαγωγικά, χωρίς το ένα να αποκλείει το άλλο.