ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00-10:30

 

 

 

 

 

FU JOW PAI 

 

 

 

 

 

  ΜΑΥΡΕΣ ΖΩΝΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

10:00-11:15

 

10:00-11:15

 

 

 

FU JOW PAI

 

FU JOW PAI

 

 

 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30-12:30

 

 

 

 

 

FU JOW PAI

 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

 

 

 

 

 4-6 & 6-9 ΕΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30-13:30

 

 

 

 

 

SANDA

 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30-14:30

17:00-17:50

17:00-17:50

17:00-17:50

17:00-17:50

 

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

 

4-6 ΕΤΩΝ

6-9 ΕΤΩΝ

4-6 ΕΤΩΝ

6-9 ΕΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00-18:50

18:00-18:50

18:00-18:50

18:00-18:50


 

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

 

6-9 ΕΤΩΝ

9-13 ΕΤΩΝ

6-9 ΕΤΩΝ

9-13 ΕΤΩΝ

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

 

        

 

 

                              

19:00-20:00

 

19:00-20:00

 

19:00-20:00

 

FU JOW PAI

 

FU JOW PAI

 

FU JOW PAI 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

 

9-13 ΕΤΩΝ

 

9-13 ΕΤΩΝ

 

9-13 ΕΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

         

20:00-21:15


20:00-21:15

20:00-21:15

 

 

FU JOW PAI

 

FU JOW PAI

FU JOW PAI 

 

 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

 

 

 

          

 

 

 

    

 

                                

 

 

21:00-22:15

 21:15-22.15

21:00-22:15

 21:15-22:15

21:15-22:15 

 

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

FU JOW PAI

SANDA 

 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ